Wykaz zgłoszeń z formularza zgłoszeniowego

Lp.FedNazwiskoKlub lub miastoKategoriaFMJDPZWarcData ur.

UWAGA: Wszystkie nowe zgłoszenia, zawarte na tej liœcie, wkrótce zostanš poddane weryfikacji przez sędziego (organizatora). Po sprawdzeniu, sędzia (organizator) powinien umieœcić dane zawodnika na liœcie startowej, co œwiadczy o ostatecznym przyjęciu zgłoszenia.


PrzejdŸ do formularza zgłoszeń do turnieju..

PrzejdŸ do strony głównej..