Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha Juniorów

Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 b 2024-06-08/2024-06-08
10'+5"
WKSz Hetman Wałbrzych

2024-06-08 13:23
Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha Juniorów


Komunikat sędziego (organizatora)

OTWARTE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA JUNIORÓW
8 czerwca 2024r. (sobota)

ORGANIZATOR:
Wałbrzyski Klub Szachowy HETMAN WAŁBRZYCH Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu.
MIEJSCE ZAWODÓW:
Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER", ul. Armii Krajowej 35 b, Wałbrzych
TERMIN:
8 czerwca 2024r. (sobota)
PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:15 do 9:45
I runda– początek godz. 10:00.
Rundy II-VII rozpoczynać się będą 5 minut po zakończeniu poprzedniej.
Zakończenie 15 minut po ostatniej rundzie.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turniej otwarty dla zawodników urodzonych w 2008r. i później. Ilość osób ograniczona do 60.
O udziale w zawodach decyduje: - kolejność opłacenia wpisowego.
WPISOWE:
40 PLN płatne na konto Klubu (14 1600 1462 1820 4660 9000 0001) do dnia 7 czerwca 2024r. W tytule proszę podać: „Imię i nazwisko zawodnika – OMWJ”. W dniu zawodów płatność gotówką wynosi 50 zł.
ZGŁOSZENIA:
- serwis turniejowy chessarniter.com
- SMS: 604 514 545, e-mail: marek.scisly@vp.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz grupę startową),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej grany tempem 10’+5’, system szwajcarski, 7 rund
Turniej zostanie rozegrany w trzech klasyfikacjach lub oddzielnych: do lat 8, 12 i 16.
SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 5 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
NAGRODY:
Do lat 16:
1 miejsce - puchar, nagroda książkowa, dyplom, 200 zł
2 miejsce - nagroda książkowa, dyplom, 3 miejsce - nagroda książkowa, dyplom,
miejsca 4-5 - nagrody książkowe.
Do lat 12:
1 miejsce - puchar, nagroda książkowa, 200 zł
2 miejsce - nagroda książkowa, dyplom,
3 miejsce - nagroda książkowa, dyplom,
miejsca 4-5 - nagrody książkowe.
Do lat 8:
1 miejsce - puchar, nagroda książkowa, dyplom, 150 zł
2 miejsce - nagroda książkowa, dyplom,
3 miejsce - nagroda książkowa, dyplom,
miejsca 4-5 - nagrody książkowe.
Wszyscy zawodnicy otrzymują słodkości.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN;


2024-06-08
2024-06-08
Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 b
10'+5"
Marek Ścisły
WKSz Hetman Wałbrzych
7
7


22
2
9
1
1365


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


mk++k+kI++I+I

1
II+IIIIIIVVbk

1
25553

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
WKSz Hetman Wałbrzych
'