Otwarta Liga Mazowiecka

Mazowsze 2015-11-29/2016-02-21
90' + 30'' na ruch
Krzysztof Parol

2016-02-22 18:30


Otwarta Liga Mazowiecka2015-11-29
2016-02-21
Mazowsze
90' + 30'' na ruch
Krzysztof Parol
MZSzach
10
10


2015-11-2909:00
2015-11-2910:00
2015-11-2914:30
2015-12-1310:00
2015-12-1314:30
2016-01-1010:00
2016-01-1014:30
2016-01-2410:00
2016-01-2414:30
2016-02-2110:00
2016-02-2114:30
18:30


10
1769
76
2
58
6


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


mk++k+kI++I+I
211

1
23418
II+IIIIIIVVbk
1
1


320143
2

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Krzysztof Parol
'